Suomen lastenortopedinen yhdistys
Finnish Paediatric Orthopaedic Association
Erityispätevyys myönnetty 15.6.2005