Yhdistys

Suomen Lastenortopedinen Yhdistys (SLOY) on perustettu 31.3.1990 Ateenassa järjestetyn EPOS kokouksen yhteydessä yhteisfoorumiksi lastenortopediasta kiinnostuneille kirurgeille. Perustajajäseninä Juhani Merikanto, Mikko Poussa, Soini Ryöppy ja Kalevi Österman.

Yhdistyksen ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin Soini Ryöppy. Seuraavina puheenjohtajina ovat toimineet Jari Peltonen, Kalevi Österman, Mikko Poussa, Juhani Merikanto ja Yrjänä Nietosvaara. Yhdistyksen kunniajäseniksi on valittu Anders Langenskiöld, Soini Ryöppy, Erkki Heikkinen, Kalevi Österman, Timo Parvinen, Juhani Merikanto, Jari Peltonen ja Dietrich Schlenzka. SLOY:llä on nykyisin 75 jäsentä.

Tärkeimmät kansainväliset lastenortopediset yhdistykset ovat:
Paediatric Orthopaedic Society of North America (POSNA), European Paediatric Orthopaedic Society (EPOS), International Federation of the Paediatric Orthopaedic Societies (IFPOS) ja Pohjoismaisten lastenortopediyhdistysten yhteistyöfoorumiksi perustettu Nordic Paediatric Orthopaedic Federation (NPOF).

Föreningen

Föreningen Suomen Lastenortopedinen Yhdistys (SLOY) är grundad den 31.3.1990 i samband med EPOS mötet i Aten, och har som syfte att fungera som ett samarbetsforum för kirurger intresserade av barnortopedi. Föreningen grundades av medlemmarna Juhani Merikanto, Mikko Poussa, Soini Ryöppy och Kalevi Österman.

Till föreningens första ordförande valdes Soini Ryöppy. De följande ordförandena har varit Jari Peltonen, Kalevi Österman, Mikko Poussa, Juhani Merikanto och Yrjänä Nietosvaara. Till föreningens hedersmedlemmar har kallats Anders Langenskiöld, Soini Ryöppy, Erkki Heikkinen, Kalevi Österman, Timo Parvinen, Juhani Merikanto, Jari Peltonen och Dietrich Schlenzka. SLOY har idag 75 medlemmar.

De viktigaste internationella barnortopediska föreningarna är: Paediatric Orthopaedic Society of North America (POSNA), European Paediatric Orthopaedic Society (EPOS), International Federation of the Paediatric Orthopaedic Societies (IFPOS) och det Skandinaviska samarbetsforumet Nordic Paediatric Orthopaedical Federation (NPOF).