Löydät aiemmat koulutukset täältä…


Yhdistys

Suomen Lastenortopedinen Yhdistys (SLOY) on perustettu 31.3.1990 Ateenassa järjestetyn Euroopan lastenortopedisen yhdistyksen EPOS:n kokouksen yhteydessä yhteisfoorumiksi lastenortopediasta kiinnostuneille kirurgeille. Perustajajäseniä olivat Juhani Merikanto, Mikko Poussa, Soini Ryöppy ja Kalevi Österman.

Yhdistyksen ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin Soini Ryöppy. Seuraavina puheenjohtajina ovat toimineet Jari Peltonen, Kalevi Österman, Mikko Poussa, Juhani Merikanto, Yrjänä Nietosvaara, Olli Pajulo, Ilkka Helenius ja Anne Salonen. Yhdistyksen kunniajäseniksi on kutsuttu Anders Langenskiöld, Soini Ryöppy, Erkki Heikkinen, Kalevi Österman, Timo Parvinen, Juhani Merikanto, Jari Peltonen, Dietrich Schlenzka ja Pentti Kallio. SLOY:llä on nykyisin yli 70 jäsentä.

Tärkeimmät kansainväliset lastenortopediset yhdistykset ovat Paediatric Orthopaedic Society of North America (POSNA), European Paediatric Orthopaedic Society (EPOS), sekä International Federation of the Paediatric Orthopaedic Societies (IFPOS).

Föreningen

Föreningen Suomen Lastenortopedinen Yhdistys (SLOY) är grundad den 31.3.1990 i samband med EPOS mötet i Aten, och har som syfte att fungera som ett samarbetsforum för kirurger intresserade av barnortopedi. Föreningen grundades av medlemmarna Juhani Merikanto, Mikko Poussa, Soini Ryöppy och Kalevi Österman.

Till föreningens första ordförande valdes Soini Ryöppy. De följande ordförandena har varit Jari Peltonen, Kalevi Österman, Mikko Poussa, Juhani Merikanto och Yrjänä Nietosvaara. Till föreningens hedersmedlemmar har kallats Anders Langenskiöld, Soini Ryöppy, Erkki Heikkinen, Kalevi Österman, Timo Parvinen, Juhani Merikanto, Jari Peltonen och Dietrich Schlenzka. SLOY har idag 72 medlemmar.

De viktigaste internationella barnortopediska föreningarna är: Paediatric Orthopaedic Society of North America (POSNA), European Paediatric Orthopaedic Society (EPOS), International Federation of the Paediatric Orthopaedic Societies (IFPOS) och det Skandinaviska samarbetsforumet Nordic Paediatric Orthopaedical Federation (NPOF).

Hallitus 2023

Prof. Juha-Jaakko Sinikumpu
puheenjohtaja
OYS
Sähköposti

LT Matti Ahonen
varapuheenjohtaja
OYL

Dos. Jenni Jalkanen
sihteeri
KYS
Sähköposti

Dos. Johanna Syvänen
rahastonhoitaja
TYKS

Mia Näpänkangas
jäsen
OYL
Sähköposti

LT Anssi Niemelä
jäsen
TAYS
Sähköposti

poika hyppää

© SLOY | Suomen lastenortopedinen yhdistys.