sloy-logo_ts
SLOY banneri

Tapahtumat

Hallitus 2024

Prof. Juha-Jaakko Sinikumpu
puheenjohtaja
OYS
Sähköposti

LT Matti Ahonen
varapuheenjohtaja
OYL

LT Anssi Niemelä
rahastonhoitaja
TAYS
Sähköposti

Dos. Jenni Jalkanen
sihteeri
KYS
Sähköposti

Dos. Johanna Syvänen
Jäsen
TYKS

Mia Näpänkangas
jäsen
OYL
Sähköposti

Apurahat

SLOY:n hallitus myöntää vuosittain apurahoja jäsenilleen lastenortopedista tutkimusta tai lastenortopedisiä koulutustilaisuuksia varten.

Vapaamuotoiset hakemukset toimitetaan yhdistyksen sihteerille.

Yhdistys

Suomen Lastenortopedinen Yhdistys (SLOY) on perustettu 31.3.1990 Ateenassa järjestetyn Euroopan lastenortopedisen yhdistyksen EPOS:n kokouksen yhteydessä yhteisfoorumiksi lastenortopediasta kiinnostuneille kirurgeille. Perustajajäseniä olivat Juhani MerikantoMikko PoussaSoini Ryöppy ja Kalevi Österman.

Yhdistyksen ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin Soini Ryöppy. Seuraavina puheenjohtajina ovat toimineet Jari Peltonen, Kalevi Österman, Mikko Poussa, Juhani Merikanto, Yrjänä NietosvaaraOlli Pajulo, Ilkka Helenius ja Anne Salonen. Yhdistyksen kunniajäseniksi on kutsuttu Anders Langenskiöld, Soini Ryöppy, Erkki Heikkinen, Kalevi Österman, Timo ParvinenJuhani Merikanto, Jari Peltonen, Dietrich Schlenzka ja Pentti Kallio. SLOY:llä on nykyisin yli 70 jäsentä.

Tärkeimmät kansainväliset lastenortopediset yhdistykset ovat Paediatric Orthopaedic Society of North America (POSNA)European Paediatric Orthopaedic Society (EPOS), sekä International Federation of the Paediatric Orthopaedic Societies (IFPOS).

Föreningen

Föreningen Suomen Lastenortopedinen Yhdistys (SLOY) är grundad den 31.3.1990 i samband med EPOS mötet i Aten, och har som syfte att fungera som ett samarbetsforum för kirurger intresserade av barnortopedi. Föreningen grundades av medlemmarna Juhani MerikantoMikko PoussaSoini Ryöppy och Kalevi Österman.

Till föreningens första ordförande valdes Soini Ryöppy. De följande ordförandena har varit Jari Peltonen, Kalevi Österman, Mikko Poussa, Juhani Merikanto och Yrjänä Nietosvaara. Till föreningens hedersmedlemmar har kallats Anders Langenskiöld, Soini Ryöppy, Erkki Heikkinen, Kalevi Österman, Timo Parvinen, Juhani Merikanto, Jari Peltonen och Dietrich Schlenzka. SLOY har idag 72 medlemmar.

De viktigaste internationella barnortopediska föreningarna är: Paediatric Orthopaedic Society of North America (POSNA)European Paediatric Orthopaedic Society (EPOS)International Federation of the Paediatric Orthopaedic Societies (IFPOS) och det Skandinaviska samarbetsforumet Nordic Paediatric Orthopaedical Federation (NPOF).