sloy-logo_ts
hero kuva
SLOY banneri

Valtakunnallinen Lasten murtumakurssi 2023 pidettiin luentojen ja työpajojen merkeissä

Jo perinteeksi muodostunut Suomen lastenortopedisen yhdistyksen järjestämä Lasten murtumakurssi järjestettiin parin koronavuoden tauon jälkeen Helsingissä 26.-27.1.2023. Kurssin tarkoituksena on käydä läpi tavanomaisten lasten murtumien hoitoa käytännöllisellä tavalla; huippuasiantuntijoiden pitämien napakoiden luentojen lisäksi keskeinen osa kurssiohjelmaa ovat kädentaitojen työpajat sekä monipuolinen ammatillinen näyttely.

Tänä vuonna neljässä eri työpajassa harjoiteltiin kokeneiden kirurgien ohjauksessa olkaluun alaosan suprakondylaarisen murtuman repositiota ja fiksaatiota Kirschner-piikeillä, säärimurtuman stabiloimista joustavilla ydinnauloilla sekä yläraajamurtuman kipsaamista. Lisäksi yhdessä työpajassa harjoiteltiin pedikkeliruuvin laittoa muoviluumalleilla. Kurssilla myös tiedotettiin osallistujia uudesta valtakunnallisesta lasten ortopedian ja traumatologian lisäkoulutusohjelmasta, johon voi hakea kaikissa lääketieteellisissä tiedekunnissa.

Lasten murtumahoidon kurssi on hyväksytty laajasti kirurgian eri erikoisalojen sekä useiden muiden erikoisalojen erikoislääkärikoulutuksen opintoihin. Kurssi on kuitenkin hyödyllinen myös kokeneemmille erikoislääkäreille, kertauksen vuoksi sekä uusimpien tutkimustulosten ja käytäntöjen saamiseksi. Lasten murtumakurssi oli tavan mukaan moniammatillinen. Tosielämässä lasten murtumahoidon kliinisessä työssä hoitotyön ammattilaisten, kipsimestareiden, fysio- ja toimintaterapeuttien sekä lääkäreiden yhteistyö on olennaista, ja samalla tavalla myös valtakunnalliselle lasten murtumakurssille osallistui eri ammattien osaajia eri puolilta Suomea. Kurssi oli täynnä, ja kurssilaisten antama palaute oli myönteistä. Myös kurssin yhteydessä ollut laaja traumatologian alan näyttely onnistui erinomaisesti ja mukana näyttelyssä olivat alan keskeiset yhteistyökumppanit. Seuraava lasten murtumahoidon kurssi järjestetään lähtökohtaisesti tammikuussa 2025.

Kipsaustyöpajalla päästiin harjoittelemaan erilaisten yksilöllisten murtumaortoosien valmistamista. Tässä viimeistellään peukaloaukkoa.

Yhdellä kurssin käytännön rastilla päästiin harjoittelemaan selkärankamurtuman pedikkeliruuvifiksaatiota. Matti Ahonen tekee mallisuorituksen.

Olkaluun alaosan murtuman kiinnittämistä harjoiteltiin muoviluumallien avulla. Vasemmalla taaempana rastin johtaja Anssi Niemelä.

Lyhyet luennot rytmittivät kumpaakin kurssipäivää. Yleisö kuunteli tarkkaavaisesti ja keskustelu oli aktiivista.